Tevens hebben we goede ervaringen met het aanbrengen van schroefinjectie palen. Deze stalen buispalen zijn omhuld met verhard cement en hebben een scherpe punt met twee schroefbladen. De paal wordt niet de grond ingeslagen, maar geschroefd waarbij tegelijkertijd cement wordt ingespoten. Dat zorgt na uitharding voor een perfecte fundering. Het voordeel van deze techniek is dat nauwelijks sprake is van trillingen. Dat is wenselijk bij renovatiewerkzaamheden of bij de aanleg van bijvoorbeeld kademuren.

Alle werknemers hebben een TCTV certificaat (machinisten diploma).

Schroefinjectie palen